Prawo

Sprawa sędziego Milewskiego będzie prowadzona w Gdańsku

Marcel Klinowski No Comments

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Marcin Mastalerek oraz Przemysław Wipler otrzymali odpowiedź z Prokuratury Okręgowej w Warszawie o skierowaniu sprawy sędziego Milewskiego do rozpatrywania w Prokuraturze Okręgowej… w Gdańsku. Read More

Wywiad z Przemysławem Wiplerem nt. Rzecznika Praw Podatnika w „Naszej Polsce”

Biuro Prasowe No Comments

Z Przemysławem Wiplerem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, rozmawia Magdalena Kowalewska


- Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość chce  powołania Rzecznika Praw Podatnika?

– W Polsce prawa podatnika są łamane. Rzecznik Praw Podatnika stałby  na  ich straży. Można zauważyć całkowitą  dysproporcję między Ministerstwem Finansów, aparatem skarbowym – a podatnikami. W raporcie Banku Światowego „Paying  Taxes 2012”, który zajmował się badaniem tego, w jakim stopniu poszczególne państwa są  przyjazne swoim podatnikom, Polska  zajmuje  dopiero 127. pozycję na 183 badane państwa! To bardzo słaby wynik. Kraje, które posiadają urząd dbający o prawa podatnika, są we wspomnianym zestawieniu  Banku Światowego na zdecydowanie wyższej pozycji niż my.
Read More

Poseł Przemysław Wipler pyta o rozrost struktur i działalność komorników.

Biuro Prasowe No Comments

Interpelacją z dnia 2 października br., skierowaną do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina, poseł Przemysław Wipler poruszył kwestię znacznego wzrostu liczby komorników z decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości. Read More

Pierwsze czytanie projektu ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika

Marcel Klinowski No Comments

Na 22. posiedzeniu Sejmu, 28 września 2012 r. o godz. 13:30. odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. Przemysław Wipler przedstawi w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość uzasadnienie projektu ustawy. Read More

Mastalerek i Wipler złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez sędziego Milewskiego

Marcel Klinowski No Comments

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Marcin Mastalerek oraz Przemysław Wipler złożyli 18 września 2012 r. zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o popełnieniu przestępstwa przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku Ryszarda Milewskiego, który w dniu 6 września 2012 r., podczas rozmowy telefonicznej z Pawłem Mitnerem, podającym się za Piotra Tomiczyńskiego pracownika sekretariatu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nadużył uprawnień funkcjonariusza publicznego i naruszył tajemnicę postępowania przygotowawczego lub rozprawy. Read More

Przemysław Wipler złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w spółce ELEWARR

Marcel Klinowski No Comments

Poseł Przemysław Wipler złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez zarząd spółki Elewarr reprezentowany przez Prezesa Zarządu Bronisława Tomaszewskiego Read More

Raport posłów PiS po kontroli w spółce Elewarr!

Biuro Prasowe No Comments

Posłowie PiS: Dawid Jackiewicz i Przemysław Wipler, którzy opracowali raport na temat sytuacji w spółce Elewarr, są zdania, że ludzie zarządzający nią „zachowywali się jak kłusownicy”. Jackiewicz i Wipler zaprezentowali swój raport w środę dziennikarzom.

Read More

Rada nadzorcza ELEWARR do odwołania

Marcel Klinowski No Comments

Przemysław Wipler 23 lipca br. złożył wniosek do Sądu Rejonowego o wykreślenie z KRS danych członków rady nadzorczej spółki ELEWARR,  nadzorowanej przez Agencję Rynku Rolnego. Read More

Jest wyrok TK w sprawie, w której interpelowali Przemysław Wipler i Beata Szydło!

karolina No Comments

Posłowie PiS – Przemysław Wipler i Beata Szydło zwrócili się do ministra finansów z interpelacją w sprawie udostępnienia informacji dotyczących stosowania art. 70 § 6 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Sprawa dotyczyła nowelizacji, obowiązującej od dnia 1 września 2005 roku, która nadała artykułowi brzmienie „Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem: 1) wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania; (…)”. Read More

Rząd dalej zajmuje się ACTA, mimo odrzucenia przez Parlament Europejski

Marcel Klinowski No Comments

Do Komitetu Stałego Rady Ministrów został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Kodeks cywilny, który zawiera groźne przepisy godzące w prawo do poszanowania prywatności i wolności słowa. Read More

Wystąpienia publiczne w Sejmie

Archiwum

Facebook

Twitter

Wystąpienia w mediach

Szukaj